Ograniczenie prędkości – Polska

30W naszym kraju, jak każdym innym cywilizowanym państwie są pewne prawa dotyczące jazdy samochodem. A dzisiaj chciałabym poruszyć temat ograniczeń prędkości, które moim zdaniem są ważne. Nie dlatego, że uważam, że musimy się ich kurczowo trzymać, bo to też nie jest dobre. Ale każdy kierowca musi je znać. No i zaczniemy od takiej podstawy, jak teren zabudowany. Tutaj sprawa jest bardzo prosta, ponieważ zawsze na terenie zabudowanym mamy ograniczenie do pięćdziesięciu kilometrów na godzinę, chyba że znaki mówią inaczej. To dotyczy jazdy za dnia, natomiast w godzinach nocnych, możemy jechać o dziesięć kilometrów na godzinę więcej. Poza tym należy pamiętać również o tym, żeby wiedzieć, jak jeździć poza terenem zabudowanym. Na drogach szybkiego ruchu obowiązuje nas sto kilometrów na godzinę, a na autostradach sto trzydzieści kilometrów na godzinę. Na drogach o dwóch pasach przedzielonych pasem zieleni obowiązuje nas siedemdziesiąt kilometrów na godzinę. A na reszcie dróg poza terenem zabudowanym obowiązuje nas dziewięćdziesiąt kilometrów na godzinę.