Głośniki

  • 16 lipca 2020
  • 0 Comment
  • 6 Views
  • 0 Like

Żeby nasze głośniki basowe pełniły rolę przetworników super basowych, wypada zaopatrzyć je w właściwe filtry pasmowo przepustowe, które ograniczą górny zakres częstotliwości. Są w stanie to być wersje aktywne i pasywne, w zależności od rodzaju i podziału. Teoretycznie wolno przyjąć, iż nie ma dolnej granicy pasma transportowania, chociaż nie to większego sensu – znacznie więcej na stronie internetowej Lampy sufitowe. Ucho ludzkie nie słyszy dźwięków poniżej częstotliwości 20Hz, a oraz same odtwarzacze nie pracują poniżej tej wartości. Skutkiem tego dolna granica została przyjęta na 20Hz.

About the author